Anonymný Používateľ T-MAPY
Piatok 9. október 2015
GISPLAN
mesta
Banská Bystrica