Anonymný Používateľ T-MAPY
Štvrtok 26. november 2015
GISPLAN
mesta
Banská Bystrica