Anonymný Používateľ T-MAPY
Nedeľa 14. február 2016
GISPLAN
mesta
Banská Bystrica