Anonymný Používateľ T-MAPY
Sobota 28. november 2015
GISPLAN
mesta
Banská Bystrica