Anonymný Používateľ T-MAPY
Sobota 27. august 2016
GISPLAN
mesta
Banská Bystrica